GreenCard Tarihçe

GreenCard Tarihçe

greencardAmerika zaten bir göç devleti olarak her milletten ve her ırktan insanların birleşerek oluşturduğu bir mozaik oluşturuyor. Amerika’da Meksika, Çin ve Filipinler gibi bazı ülkelerden gelen göç oranı diğer ülkelere göre oldukça fazladır. Farklı ülkelerden gelen insanların nüfustaki oranının bozulmasını önlemek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri,  yasalar ile belli bölgelerden gelen göçleri kontrol altına almaktadır.

 

GreenCard programını ABD Hükümeti’nin 1990’lı yıllarda uygulamaya başlatmıştır. Green Card programı halen günümüzde devam etmektedir. GreenCard aracılığıyla “Diversity Visa Program” adı altında her yıl 55,000 kişiye GreenCard dağıtılmaktadır.

 

Green Card çekilişinde yaş, cinsiyet, eğitim, meslek, din, lisan gibi normlar dikkate alınmaz. Başvuruda bulunan herkes eşit şansa sahip olduğu bir ortam sağlanmıştır.

 

Bilgisayar sistemi üzerinden gerçekleştirilen GreenCard Çekilişi’nde, katılımcıların 6 coğrafi bölgeden tesadüfi olarak çekilişi yapılara ve  her yıl yaklaşık 55,000 kişiye Amerika’da yaşama ve çalışma hakkı tanınmaktadır.