Amerika’da Eğitim

Amerika’da Eğitim


Amerika’da  eğitim’in genel özellikleri nelerdir?

Amerika’da eğitim ağırlıklı olarak devlet tarafından sağlanır. İlk ve orta dereceli okullarda devam mecburiyeti bulunur. Amerika’daki eğitim sistemi, Türkiye’ deki eğitim sistemi gibi merkezi yönetilmez. İlk ve ortaöğretim eğitim içeriklerinin standartları U.S Department of Education ( ABD Eğitim Bakanlığı ) tarafından belirlenir, eyalet ve şehir bazlı müfredatlar değişkenlik gösterebilir. Aynı şekilde okula başlama ve bitirme yaşları da eyalete göre değişkendir.

 

Amerika’daki eğitim’de ilköğretim nasıl gerçekleşir?

İlköğretim genellikle 5 yaşında başlar. İlk yıl okul öncesi ile eğitime başlangıç yapılır ardından 5 yıl süren ilkokul dönemi başlar.

 

Amerika’da Eğitim’de ortaöğretim nasıl gerçekleşir?

5. sınıfı tamamlayan öğrenci, 7 yıl süren ve 6-12. sınıflar arasını kapsayan orta öğretime geçer. Orta öğretimin son 4 yılı lise olarak adlandırılır. 12. sınıfı tamamlayan öğrenci lise diploması almaya hak kazanır. Amerikan eğitim sisteminde koleje veya üniversiteye devam edebilmek için lise diploması olmak gereklidir.

 

Amerika’da Türkiye’ deki gibi üniversiteye giriş sınavı var mıdır?

Amerika’da lise öğrencileri için bir ulusal sınav veya kurs uygulaması yoktur. Fakat eğitimciler liseden mezun olacak öğrencilerden beklenen yeterlilik şartları için bir genel standartlar listesi uygulamaya koymuşlardır.

 

Yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek öğrenim yapabilmesi için bir ön şart var mıdır?

Yabancı uyruklu öğrencilerin ABD’ de koleje veya üniversiteye devam edebilmesi için Amerikan lise eğitimine denk bir dereceye sahip olmaları gerekir.

 

Amerika’da kaç tür lisans eğitimi vardır?

Lisans (undergraduate) eğitimi için iki ve dört yıllık olmak üzere iki farklı program vardır.

 

İki yıllık lisans eğitiminin özellikleri nelerdir?

İki yıllık okullar genelde “associate” seviyesinde diploma verirler. Bu diploma iki yıllık community veya junior college ile dört yıllık kolej ve üniversitelerin ilk iki senelik programlarını bitirerek alınabilir. İki tip associate program vardır. Transfer programları sayesinde iki yıllık bölümden dört yıllık bölüme geçilebilir. Terminal programlar (vocational veya technical olarak da adlandırılır) ise sizi bir uzmanlık alanında iş hayatına hazırlar.

Amerika’da Eğitim Fırsatını Kaçırmayın…!

Dört yıllık lisans eğitimi nasıl yapılır?

Dört yıllık kolejler ve üniversiteler bachelor seviyesi verirler. İlk iki yıl genellikle gelecekteki uzmanlığa temel oluşturacak dersler verilir. Bu kursların içinde İngilizce kompozisyon, dünya tarihi, doğal bilimler, matematik, diller, sosyal bilimler ve bunlara ek olarak çalışmayı seçtiğiniz alanla ilgili bazı dersler olabilir. İkinci yıldan itibaren uzmanlık alanında çalışmaya başlanır. Beş yıllık lisans eğitimi sadece birkaç özel alanda mevcuttur.

 

Amerika’da lisansüstü eğitim nasıl olur?

Bachelor seviyesini tamamlayan öğrenciler yüksek lisans (master’s degree) ve doktora (Phd) programı olmak üzere iki tip lisansüstü eğitiminden birine devam edebilirler. Hukuk, diş hekimliği ve eczacılık gibi bazı programlar sadece lisansüstü seviyesinde yapılabilmektedir.

 

Yüksek lisans eğitiminin özellikleri nelerdir?

Genellikle 2 yıl süren bu program belli bir alanda uzmanlaşmayı amaçlar. Öğrenciler daha çok lisans eğitimlerini aldıkları programlara yakın bir dalda yüksek lisansa devam ederler. Ancak MBA gibi bazı programlar bu şarta uymayabilir.

 

Amerika’da doktora eğitimi nasıl gerçekleştirilir?

Kendi alanlarında daha da uzmanlaşmak isteyen öğrenciler doktora (Phd) programlarına devam edebilirler. Bu programın tamamlanması seçilen bölüme ve öğrencinin doktora tezine göre 3 ile 6 yıl arasında sürer. Doktora derecesini elde edebilmek için bir araştırma tezi hazırlamak gerekmektedir.

 

ABD’ de öğrencilere sağlanan finansal yardım kaynakları nelerdir?

ABD’de finansal yardım kaynaklarını federal ve yerel hükümetler, özel vakıflar, şirketler ve üniversiteler olarak sayabiliriz. Finansal yardımların finansal ihtiyaç, belirli bir alanda çalışma veya çalışma seviyesi gibi özel bir takım şartları olabilir. Uluslararası öğrenciler özel olarak sponsor burslarına başvurabilirler.

 

Öğrencilerin part-time çalışma imkanları nelerdir?

ABD’deki öğrenciler için kolej veya üniversite dışında part-time işte çalışmak gelir sağlamanın en yaygın yoludur. Fakat ABD’de öğrenci vizesi ile bulunan öğrencilere akademik çalışmalarının ilk senesini başarılı olarak bitirene kadar kampüs dışında çalışma izni verilmemektedir. Uluslararası öğrenciler genellikle kampus içerisinde çalışabilmektedir. Part-time işlerden gelen gelir genellikle kişisel harcamaları karşılamaya ancak yeter.

 

Green Card sahibi olmanın ABD’de eğitim için sağladığı avantajlar nelerdir?

Green Card sahibi olan öğrenciler, devlet üniversitelerinde indirimli ücretlerle eğitim görme hakkına kavuşurlar. Aynı zamanda Green Card sahibi olduğunuz için Amerikan hükümetinin verdiği burs ve kredilerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca, istediğiniz yerde çalışıp geçiminizi sağlayabilirsiniz. Bu imkanlar, şu anki öğrenci vizeleri ve çalışma ile ilgili kısıtlamalar göz önüne alındığında karşılatıralamayacak derecede avantaj sağlar.